تو همانی که می اندیشی

خانم منوچهری ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۰

تو همانی که می اندیشی  نوشته جیمز آلن

اندیشه های ما به طور مستقیم روی چهره و جسم ما تاثیر می گذارند. اندیشه های پاک چهره را در پیری هم چون جوانی شاداب و با طراوت نگه می دارند و اندیشه های ناپاک صورت را چروکیده و زشت می سازند. انسان معمار خویشتن است و باید تصمیم بگیرد چگونه نگرشش را اصلاح کند تا بنای زندگیش مطابق میلش استوار گردد.

فرستادن دیدگاه »

*

code