مراحل سفارش امضا فوری (بخش فرعی)

بشتابید تا زودتر امضایتان را تحویل بگیرید

پکیج ۲ طرح امضا خیلی ساده

 فقط ۱۵ هزارتومان

نمونه کارهای مختص این سبک ( فارسی و لاتین ) در ذیل آمده است

شرایط  سبک امضا ساده رسمی (بخش فرعی)  :

۱- بدون ویرایش است ( طراحی و تحویل داده می شود)

۲-مدت تحویل ۲ روز!!!!

۳-فایل آموزشی دارد.

۴-دراین امضای ساده فقط یا نام یا نام خانوادگی قرارخواهد گرفت یا هیچکدام ازآنها که فقط یک طرح ساده خواهد بود. نتیجتا مشتریان خودعنوان کنند کدام بخش  برا ی امضا به کار رود. مشتریان بعد از تحویل کار می توانند به صورت تحریری بنابه سلیقه نام یا فامیل خودرا اضافه نمایند..

۵-امضاها درحالت ساده است .

این  نوع امضابرای الهام به دوستان برای اینکه امضای کامل تری برای خودطراحی کنند بسیارعالی می باشدبه نسبت هزینه ناچیزی که درنظرگرفته شده است.

شیوه سفارش

۱) ابتدا وجه را واریز فرمایید به شماره کارت زیر

۶۰۳۷۹۹۱۸۱۳۵۴۶۱۰۲

به نام خانم سحر منوچهری

۲) مشخصات واریز وجه و امضاها را از طریق بخش ” تماس باما ” بفرستید.

۲طرح امضا نهایتا تا ۲روزبعد ازدریافت ایمیل شما، برایتان  ارسال خواهدشد.

 tarahi.emza@chmail.ir

برای دیدن گالری و تعرفه امضاهای بی نظیر هنری ،انگلیسی ؛ رسمی درسبک  قدیم و اصلی ( امضاهای قابل ویرایش )سایت ازلینک زیر استفاده نمایید: هزینه طراحی از ۶۰ هزار تا ۱۵۰ هزارتومان.

گالری سبک قدیم امضا بخش اصلی