چکیده دمیان نوشته هرمان هسه

خانم منوچهری ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ ۰

دمیان نوشته هرمان هسه

 

اگر واقعا‌ هدفی در نظر بگیرید که باطل نباشد و واقعا و عمیقا آن را بخواهید بدستش میاورید.مثلا اگر کرم درختی بخواهد ماهی شود هدفش باطل است اما اگر میل به پرواز را در وجودش احساس کند و آن را هدف زندگی خود قرار دهد و برای رسیدن به آن بی قرار باشد و مشقت زندگی در پیله را به جان بخرد عاقبت پروانه میشود. 
هدف انسان با جستجو درون خودش مشخص می شود و باید در امیال مثبت و منفی خود کنکاش کند و به حقایقی تازه دست یابد.شاید هرچه تاکنون شنیده دروغ باشد و این خود اوست که با خودشناسی به درست و غلط بودن اعمالش پی می برد.

فرستادن دیدگاه »

*

code