۴ اثر از فلورانس اسکاول شین

خانم منوچهری ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۰

۴ اثر از فلورانس اسکاول شین

نام کتابها:

بازی زندگی و راه این بازی

کلام تو عصای معجزه گر توست

در مخفی توفیق

نفوذ کلام

چیزی که از این کتاب زیبا به خاطر دارم این است که برای همه برکت بخواهید حتی برای کسی که دوستش ندارید به جای اینکه کینه را در دل بپرورانید و خود را بیازارید او را ببخشید و خود را رها کنید.

از کلمات تاکیدی مثبت برای رسیدن به آرزوهایتان استفاده کنید و درباره آرزوهایتان با کسی صحبت نکنید چون در دل حسادت می کنند و امواج منفی به سمت شما می فرستند.

تحقق رویاهایتان را از خدا بخواهید و خود را برای دریافت آنها آماده کنید

مثلا اگر همیشه آرزوی سفری داشته اید همین امروز چیزی را به عنوان نماد آماده شدن خود برای این سفر تهیه کنید. مثلا یک چمدان شیک و زیبا بخرید.

اگر از چیزی نگران هستید بار نگرانی خود را به خدا بسپارید و خود فارغ و رها باشید.

به عنوان مثال پرداخت قسط خانه

جمله تاکیدی: من بار نگرانی قسط خانه را به خدا می سپارم تا خود فارغ و رها باشم.

و دیگر به آن فکر نکنید راه حل جور کردن پول از جایی که فکرش را نمی کنید به سراغتان خواهد آمد.

جملات تاکیدی را هر روز چند بار و با لحنی که به دلتان بنشیند تکرار کنید.

جمله تاکیدی برای رسیدن به مراد دل:

من اکنون کنار می ایستم و کار خدا را می نگرم مسحور این افسون که خدا چه تند و چه آسان مراد دلم را به من میدهد.

جمله تاکیدی برای رسیدن به پول:

روزی من از جانب خدا می آید. من صاحب کیف جادویی جانم که نمی تواند خالی بماند به محض اینکه پول از آن برداشته شود دگربار پر پول می گردد. کیف جادویی من همواره در پرتو لطف الهی و از راه های عالی از فراوانی پول باد کرده خواهد بود.

مهم ترین نکته این است: اگر چیزی حق الهی شما باشد هیچ چیز نمی تواند مانع رسیدن شما به آن باشد اما اگر چیزی حق الهی شما نباشد و به داشتنش اصرار ورزید آن را بدست می آورید و چیز بهتری را از دست می دهید. پس از این جمله استفاده کنید:

اگر آن چیز حق الهی من است حتما به آن می رسد و اگر حق من نباشد اصلا نمیخواهم به آن برسم.

ضمیر ناخودآگاه معنای شوخی را نمی داند و اگر شما به طنز بگویید خودم را می بینم که از فرط بی پولی در خیابان گدایی میکنم شک نکنید چند سال بعد مشغول همین کار خواهید بود. پس همواره فرکانس ها تصاویر و رفتار مثبتی از خود ارایه دهید تا ضمیر ناخودآگاهتان زندگی شما را تعالی بخشد.

فرستادن دیدگاه »

*

code