شماره تماس و نماداعتماد الکترونیکی

خانم منوچهری ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ ۰

 

شماره تماس و نماداعتمادالکترونیکی 
۱) شماره تماس درسایت درج نشده است تا مشخصاتی که مشتری راجع به امضای خود می دهد با ایمیل و نه تلفنی
به صورت مکتوب و مستدل و مستندباشد.

این خط  فقط جهت پیامک برای تسریع کارمشتریان  می باشد. 

۸۷  ۱۱۸  ۱۷  ۰۹۳۳

۲) قابل توجه دوستانی که شماره تماس و آدرس می خواستند:احتمال اینکه بهار ۱۳۹۴ دفترکار(البته با محوریت طراحی لوگو …) افتتاح گردد وجوددارد،درصورت قطعی و عملی شدن این موضوع ،آدرس دفتریاشرکت و شماره تلفن ثابت درسایت نیزقرارداده خواهدشد.

 

۳)احتمال اینکه کارطراحی امضا (به علت سختی کار و اینکه آثارهنری طراحی شده را به علت حساسیت کار
نمی توان به عنوان نمونه کار درسایت یا درمعرض دیددیگران قرارداد) تعطیل گردد وجوددارد ونتیجتا سایت کارخودرا درحیطه طراحی لوگو و دیگرکارهای گرافیکی که هنرمندمحدودیت ندارد و می تواندآثارطراحی شده برای مشتری را درسایت قراردهدادامه خواهدیافت که دراین صورت و جدی شدن موضوع قطعا برای دریافت "نماداعتمادالکترونیکی "اقدام خواهدشدتا کار به صورت حرفه ای ترادامه یابد(دوستان و صاحبان شرکت و مشاغلی که نیازمندبه لوگوبرای بهتردیده شدن محصول خود می باشند حتما سری به سایت بزنند.چون بزودی گالری خاص لوگو با قیمت بسیارمناسب  ،به نمایش گذاشته خواهدشدوالبته مشتریان قدیمی امضانیز ازتخفیف برای طراحی "لوگو " بهره خواهندبرد)درهرصورت متعاقبا اطلاعات به سمع ونظردوستان خواهدرسید.

 

امیدوارم تاحدی شفاف سازی شده باشد.
تشکرازدوستان محترم و شریف بابت وقتی که گذاشتید.
خانم منوچهری

فرستادن دیدگاه »

*

code